Η λειτουργία

φίλες και φίλοι

αυτή τη στιγμή είμαι μόνος, οπότε,  δεν μπορεί να γίνεται λόγος για τη λειτουργία της Σχολής, μιας και αυτή απαιτεί μια ελάχιστη (ηλεκτρονική τουλάχιστον) συμβίωση, συνεργασία, κοινοχρησία και κοινοκτησία. Η ρύθμιση της λειτουργίας της Σχολής θα είναι συλλογική απόφαση και το μόνο που μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε είναι να περιμένουμε. . .