Ο Σκοπός

φίλες και φίλοι,

Ο σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Κακών Τεχνών, εκτός από την διατύπωση και την επεξεργασία των ερωτημάτων που αφορούν την σημερινή δεινή κοινωνική και οικολογική κατάσταση και το μέλλον του ανθρώπου και της φύσης, είναι ένας τόπος συνάντησης ανδρών και γυναικών που θα ερευνήσουν όλα αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα και θα συμβάλλουν στη επεξεργασία απαντήσεων. Η εργασία αυτή δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική προσπάθεια, μακροχρόνια και απαιτητική. Βασική προϋπόθεση, η μελέτη της Κυριαρχίας και του Κυρίου: πότε, που, κάτω από ποιες υλικές συνθήκες εμφανίστηκε η αρπαγή και η καταστροφή του κοινωνικού πλούτου; Γιατί δεν υπήρχε μέχρι το 4.000 π.Χ.; Υπήρχε; Με ποιους τρόπους ο Κύριος εξοντώνει, αρπάζει και καταστρέφει; Πως κατακτά και αποικίζει το μέλλον; Τι φοβάται; Τι επιθυμεί και τι σχεδιάζει; Μήπως η Αποκάλυψη αναδειχτεί σε εποχή Αποκάλυψης του Κυρίου, των επιθυμιών του και των σχεδίων του; Ο βασικός σκοπός της πρώτης περιόδου της Σχολής θα είναι η μελέτη του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος του Κυρίου και της Κυριαρχίας. Όποιος και όποια επιθυμεί να διδάξει – να δημοσιεύσει – κάτι σχετικά με αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, θα μπορεί να το κάνει, έχοντας επίγνωση ότι θα δεχτεί, όπως όλοι μας, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις των άλλων.

Σχολιάστε ελεύθερα!

  1. Ίσως το ακόλουθο βίντεο να είναι μία καλή απεικόνιση
    της προσπάθειας του Κυρίου να διαχειριστεί το μέλλον!

    http://www.youtube.com/watch?v=uezr_hnlMjM

    υ.γ. Δανείζομαι τον δικό σου όρο χωρίς να γνωρίζω ακόμα πως ακριβώς τον αντιλαμβάνεσαι.