γιατί, και πώς, οι 7.000 δακτυλοδεικτούμενοι εγκληματίες χασικλήδες έγιναν 1.200.000 περιστασιακοί και χρόνιοι χρήστες;

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΤΗ δεκαετία του 1970 οι χασικλήδες θεωρούνταν  ειδεχθείς εγκληματίες ενώ η καλλιέργεια και η χρήση της ινδικής κάνναβης  εκλαμβάνονταν ως εγκληματική πράξη – ήταν παράνομη. Σήμερα, η καλλιέργεια και η χρήση της ινδικής κάνναβης είναι μια συμπεριφορά αποδεκτή κοινωνικά, ουδείς και ουδεμία εκλαμβάνει τον χρήστη ως εκληματία, παρ΄ όλο που είναι παράνομη και διώκεται, με αποτέλεσμα χιλιάδες  καλλιεργητές και χρήστες να ταλαιπωρούνται, έτσι και εμπλακούν στα δίχτυα των διωκτικών, δικαστικών και σωφρονιστικών αρχών και θεσμών. Πρόκειται για σαφή, κραυγαλέα θα έλεγα, αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνικής συμπεριφοράς και νομοθετικής και ποινικής ρύθμισης και αντιμετώπισης. Σε πολλές χώρες, ευρωπαϊκές και σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ,  η αναντιστοιχία αυτή έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς, με πολύ θετικά αποτελέσματα: αφενός ανακούφιση και αποενοχοποίηση των χρηστών, αφετέρου ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των διωκτικών, δικαστικών και σωφρονιστικών αρχών. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν πολλές χώρες, στην Αφρική και στην Ασία, στις οποίες η καλλιέργεια και η χρήση της ινδικής κάναβης δεν θεωρείται εγκληματική συμπεριφορά, ενώ, αν υπάρχει νομοθετική απαγόρευση, δεν εφαρμόζεται.

Continue reading

για την αποποινικοποίηση του μπάφου: να γίνει ο Περισσός βοτανολογικό μουσείο

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

για το χασίσι, τη φούντα, τον μπάφο, το μαύρο έχω δημοσιεύσει τρία κείμενα – κι αυτό είναι το τέταρτο. Στο πρώτο (Όταν το ελληνικό κράτος ενημέρωνε τους αγρότες) έδειξα ότι από το 1870 περίπου μέχρι το 1932 η καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης, η παρασκευή του εξαιρετικής ποιότητας ελληνικού χασισιού και η εξαγωγή του ήταν μια πολύ επικερδής δραστηριότητα των αγροτών της νότιας Ελλάδας – δραστηριότητα που ενισχύονταν και ασφαλώς φορολογούνταν από το κράτος (με πολύ μεγάλα έσοδα) . Το δεύτερο είναι η αναδημοσίευση της έκθεσης του Δημάρχου του Ορχομενού Μαντινείας (Αρκαδία) ‘Περί Χασίς’, στην οποία, κατόπιν παραγγελίας του Κράτους, ο δήμαρχος έδινε οδηγίες για την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης και την παρασκευή του χασισιού. Στο τρίτο [Χασίσι και Κομμουνισμός (ένα τρίφυλλο μας ενώνει)], έδειξα ότι το χασίσι είναι ένα πολύτιμο φάρμακο, που μπορεί να γίνει, όπως όλα τα φάρμακα, δηλητήριο, και υποστήριξα την ελεύθεση καλλιέργεια και χρήση όλων των φαρμακευτικών βοτάνων, της μήκωνος της υπνοφόρου συμπεριλαμβανομένης, από την οποία παράγεται το πολύ χρήσιμο όπιο. Εάν σήμερα ο καπιταλισμός έχει κάνει τα φάρμακα εμπορεύματα, η κομμουνιστική προοπτική είναι η αποεμπορευματοποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης των φαρμακευτικών φυτών, η δική μας (προσωπική, ομαδική, κοινοτική, τοπική) παραγωγή και παρασκευή φαρμάκων από τα βότανα.

Continue reading

χασίσι και κομμουνισμός (ένα τρίφυλλο μας ενώνει)

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.

Αργεί να ξημερώσει, κάθομαι να γράψω, να διώξω από το μυαλό μου σκέψεις, να μην τις πετάξω όμως αλλά να τις ποιήσω χρήσιμες, να τις χρησιμοποιήσω, να τις χρησιμοποιήσετε, δεν είναι εν τέλει και τόσο κακόγουστο και βίαιο το ρήμα ‘χρησιμοποιώ’ – εάν βέβαια το μεταχειριστούμε με ένα τρόπο που να αναιρεί και να καταργεί τη χρήση που του επιφυλάσσει ο Κύριος ημών. Και οι σκέψεις αυτές αφορούν τη σχέση της  κάνναβης, του χασισιού και του κομμουνισμού. Θα συμπυκνώσω τις σκέψεις μου σε μια πρόταση – οπότε κρίνετε οι ίδιοι, οι ίδιες, εάν θα συνεχίσετε την ανάγνωση του κειμένου ή όχι. Έτσι είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. . .Να η άποψη μου, διατυπωμένη απλά και με σαφήνεια: μια διευρυμένη κομμουνιστική  κοινωνία (οι σημερινές είναι άκρως συρρικνωμένες ως κατακτημένες από τον καπιταλισμό) θα είναι μια κοινωνία της κάνναβης της κλωστικής και της κάνναβης της ινδικής, του χασισιού. Να ποια είναι η επιχειρηματολογία μου.

Continue reading

όταν το Κράτος ενημέρωνε τους αγρότες

Το 1886 κάποιος Λ.Κ.Τ. από τη Λαμία ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει ινδική κάνναβη, να παράξει και να εμπορευθεί χασίς και με επιστολή στο περιοδικό “Ελληνική Γεωργία” ζητά πληροφορίες. Το περιοδικό, στη στήλη “ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ”, σπεύδει να του απαντήσει (Νοεμβριος 1886, σελ.521):

“Περί Χασίς. Τω κ. Λ.Κ.Τ. εις Λαμίαν-Δύνασθε ευκόλως και επιτυχώς να καλλιεργήσετε το ναρκωτικόν τούτο φυτόν όπερ είναι απλώς ποικιλία της κοινής καννάβεως…”. Τον Αύγουστο του 1892, η “Ελληνική Γεωργία”, στην ίδια στήλη (σελ.377-378} , αφου απαντήσει σε επιστολές αγροτών με θέματα όπως “περί γεωμήλων”, “περί καταπολεμήσεως της φθειριάσεως της ροδακινέας”, “ροδαί προσβαλλόμεναι υπό εντόμων”, απαντά και σε κάποιον Κ.Κ. ,  απο την Αθήνα, που ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει  ινδική κάνναβη και παπαρούνα για την παραγωγή οπίου.

“Περί οπίου. Τω κ. Κ.Κ. εις Αθήνας. Το όπιον είναι ναρκωτική ουσία χρησιμοποιουμένη εν τη φαρμακευτική. Εις τας Ινδίας, την Σινικήν και εις τινα μέρη της Ανατολής καπνίζουσι το όπιον όπως το χασίς….. Η καλλιέργεια του φυτού τούτου προς παραγωγήν οπίου δεν συμφέρει παρ’ ημίν, διότι απαιτεί πολλά ημερομίσθια, άτινα εν Ελλάδι είνε λίαν υπερτιμημένα…  Προσεχώς πλειότερα”. Για την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης τον παραπέμπει στο τεύχος του Νοεμβρίου του 1886, στην απάντηση στον αγρότη από την Λαμία.

Continue reading

Περί Χασίς

Από το περιοδικό Ελληνική Γεωργία (Μάρτιος 1887, σελ. 110-114) αναδημοσιεύουμε την ”Έκθεσιν του Δημάρχου Ορχομενού της Μαντινείας” που φέρει τον τίτλο ”Περί Χασίς”:

ΠΕΡΙ ΧΑΣΙΣ (1)

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

Κληθέντες όπως δώσωμεν, συνεπεία υπουργικής διαταγής, πληροφορίας περί της καλλιεργείας καί της επεξεργασίας της παραγωγής του χασίς εν τω δήμω ημών, σπεύδομεν να εκθέσωμεν τα εξής:

Προ δεκαετίας μετεδόθη καί εν τω δήμω Ορχομενού η καλλιέργεια του χασίς εκ των πέριξ δήμων της Μαντινείας, εις ους, ως καί εν Άργολίδι , εγένετο προηγουμένως δοκιμή παρ’ Αιγυπτίων, Κυπρίων καί άλλων μεταναστών της Ανατολής, οίτινες ήλθον καί εδίδαξαν την καλλιέργειαν καί παρασκευήν του προϊόντος τούτου εν Ελλάδι.

Continue reading