Αρχιτεκτονική της δυτικής Κυριαρχίας: ο κίονας ως συμβολική παράσταση του δούλου και της εργασίας του

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΟΠΟΙΟΣ, όποια ασχολείται με την Κυριαρχία, τη δυτική και την αγροτική, δεν μπορεί να αποφύγει την ενασχόληση με την Αρχιτεκτονική της Κυριαρχίας –  υπάρχει και η λαϊκή αρχιτεκτονική και η κομμουνιστική αρχιτεκτονική, με αυτές όμως θα ασχοληθούμε άλλη χρονιά. Φέτος θα ασχοληθούμε με την Αρχιτεκτονική της δυτικής Κυριαρχίας και την Αρχιτεκτονική της αγροτικής Κυριαρχίας. Θα θέσουμε κάποια ερωτήματα και θα αποπειραθούμε να διατυπώσουμε απαντήσεις. Γιατί η αγροτική Κυριαρχία (Αίγυπτος, Σουμερία, Ινδία, Κίνα, Ινκας, Αζτέκοι, Μάγιας) χτίζει μόνο πυραμίδες; Η δυτική Κυριαρχία δεν χτίζει πυραμίδες –  γιατί;  Τι χτίζει; Εάν η πυραμίδα είναι ένα μνημείο, μια μνημειώδης κατασκευή, σε τι αναφέρεται αυτή η μνήμη; Γιατί η Κυριαρχία, αγροτική και δυτική, χτίζουν μνημεία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας μνημειώδους κατασκευής και ποιες οι λειτουργίες της; Γιατί η αγροτική Κυριαρχία αγνοεί τον κίονα;  Γιατί ο κίονας είναι το βασικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό της δυτικής Κυριαρχίας;

Continue reading