πόλεμος μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών (της Δύσης) δεν θα γίνει

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ παγκόσμιους πολέμους τους δύο μεγάλους πολέμους που έγιναν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός είναι παραπλανητικός. Οι δύο αυτοί πόλεμοι, οι κρίσιμες μάχες που έκριναν την έκβαση του πολέμου,  έγιναν στην Ευρώπη, κυρίως εκεί,  και μεταξύ των ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης αλλά και άλλων που συμμετείχαν σε ένα από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Η πλειονότητα των κρατών και του παγκόσμιου πληθυσμού δεν συμμετείχε. Το ερώτημα που εγείρει η διαπίστωση αυτή είναι, εάν θα ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη μεταξύ των κρατών, στον οποίο θα συμμετάσχουν κι άλλα κράτη, πέραν της Ευρώπης, όπως έγινε στους δύο προηγούμενους.  Είμαστε βέβαιοι και βέβαιες ότι δεν θα γίνει. Τα καπιταλιστικά κράτη της Δύσης και πέραν αυτής (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδάς, Ν. Ζηλανδία) δεν θα πολεμήσουν ποτέ πια μεταξύ τους. Αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Αλλά δεν είναι η μόνη, υπάρχουν όμως και δυσάρεστες εξελίξεις.

Continue reading