Ύβρις και Άτη: όταν η Ισχύς μας παίρνει τα μυαλά

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΣΗΜΕΡΑ θα ασχοληθούμε με την ιστορία και τη σημασιολογική εξέλιξη των λέξεων ύβρις και άτη και με αυτόν τρόπο θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, στις πρώτες μέρες του δυτικού πολιτισμού, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του 800 και 600 π. Χ. Πριν διευκρινίσω τι εννοώ με τον όρο “δυτικός πολιτισμός”, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πρώτες μέρες αυτού του πολιτισμού ήταν μέρες πολέμου –  το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτισμού μας έχει πολεμική προέλευση, διαμορφώθηκε σε μια πολεμική κοινωνία. Πολεμική κοινωνία είναι αυτή που δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την συνεχή, ετήσια διεξαγωγή του πολέμου. Η αρχαία ελληνική και η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν κοινωνίες πολεμικές –  φιλοπόλεμες και πολεμοχαρείς.

Continue reading