οι τέσσερις τρόποι κατανάλωσης του κοινωνικού πλούτου: 3α. διανομή και αγροτική Κυριαρχία

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ τους τρόπους κατανάλωσης, χρήσης του κοινωνικού πλούτου για να εξετάσουμε δύο βασικά ζητήματα, για να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Το ένα είναι το ντελίβερι. Είναι δυνατόν σε πέντε, δέκα χρόνια να μην υπάρχουν σούπερμάρκετ και ο κοινωνικός πλούτος, με την μορφή του εμπορεύματος,  να διανέμεται κατ΄οίκον; Το δεύτερο είναι το κρίσιμο ζήτημα της θεωρίας του κομμουνισμού: διανεμητικός κομμουνισμός ή ανοιχτοεκθετικός/ελευθεροπροσβασιακός κομμουνισμός;  Θα αφήσουμε το δεύτερο για αργότερα. Ως προς το πρώτο,  θα εκθέσω ευθύς αμέσως το συμπέρασμα που έχω καταλήξει, θα το αναπτύξω όμως διεξοδικότερα στο μέλλον: ναι, είναι δυνατόν όλος ο κοινωνικός πλούτος να διανέμεται εκτός από την τροφή. Θα διανέμονται τα διαρκή λεγόμενα αγαθά, ενώ τα αγαθά άμεσης κατανάλωσης, η τροφή και κάποια άλλα (καθαριότητα, ας πούμε) όχι. Εάν είναι έτσι, όλα σχεδόν τα σχετικά εμπορικά καταστήματα θα κλείσουν και τα ρούχα, τα παπούτσια, τις οικιακές συσκευές, τα ανταλλακτικά, τα βιβλία και άλλα πολλά θα διανέμονται.Είναι μια τάση που έχει ήδη εκκινήσει. Επιπλέον, εάν μπορούμε να φανταστούμε κάτι που θα διαδεχτεί τον καπιταλισμό, μία πολύ βασική πτυχή αυτής της κοινωνίας θα είναι ο διανεμητικός της χαρακτήρας, όπου τα αγαθά δεν θα είναι εμπορεύματα. Αυτή η διανεμητική κοινωνία θα είναι κοινωνία αεργίας και οικιακού εγκλεισμιού. Ώστε λοιπόν αυτά τα τρία (διανομή, αεργία και οικιακός εγκλεισμός) πάνε πακέτο.

Continue reading