οι τέσσερις τρόποι κατανάλωσης του κοινωνικού πλούτου: 3β. διανομή και ποιμενική κυριαρχία

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

Η παρατηρούμενη τάση της επέκτασης της εμπορευματοδιανομής στις μέρες μας μάς ώθησε να τραβήξουμε στα όρια αυτή τη τάση και να επισημάνουμε τις συνέπειές της. Και αναρωτηθήκαμε: είναι δυνατόν  σε πέντε δέκα χρόνια να μην υπάρχουν πια εμπορικά καταστήματα όπου οι καταναλωτές ανταλάσσουν τα εμπορεύματα με το χρήμα για να ικανοποιήσουν τις ποικίλες ανάγκες τους; Είναι επίσης δυνατόν οι εργαζόμενοι στην διανομή να αντικατασταθούν από drones; Δεν γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η τάση ενισχύεται και τα επόμενα πέντε δέκα χρόνια θα έχουμε σχηματίσει μια ευκρινή εικόνα. Εμείς σήμερα διατυπώνουμε εικασίες και εξετάζουμε εάν αυτές οι εικασίες είναι συμβατές με άλλες τάσεις και αλλαγές στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Έτσι, εάν το φαινόμενο αυτό της εμπορευματοδιανομής συνεχίζει να τείνει να ενισχύεται και να επεκτείνεται, είμαστε υποχρεωμένοι να το συσχετίσουμε με ένα άλλο, το οποίο κι αυτό τείνει να ενισχύεται –  τον οικιακό εγκλεισμό. Δεν τελειώνουμε όμως εδώ. Και τα δύο αυτά φαινόμενα δεν μπορούμε παρά να τα συσχετίσουμε τόσο με τη συρρίκνωση του καπιταλισμού όσο και με την κοινωνία της αεργίας. Εμπορευματοδιανομή, οικιακός εγκλεισμός, συρρίκνωση του καπιταλισμού, κοινωνία της αεργίας –  να με ποια ζητήματα θα καταπιαστούμε φέτος και τις επόμενες χρονιές.

Continue reading