το μέλλον το καπιταλισμού και η μετακαπιταλιστική κοινωνία

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

ΤΑ μάθατε τα νέα: ένα τρισεκατομμύριο εννιακόσια δισεκατομμύρια δολάρια (1.900.000.000.000 $), χίλια εννιακόσια δισ. δολάρια,  διανέμουν στους Υποτελείς οι καπιταλιστές και το Κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα δοθεί εφάπαξ ένα ποσό σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, ανάλογα με το εισόδημά του, και θα παραταθεί το επίδομα ανεργίας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Ένα μεγάλο ποσό θα δοθεί για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και δη των μαθητών. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί το προσεχές μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα είναι 4 τρισ. δολάρια. Όσο μεγάλο κι αν σας φαίνεται το ποσό, δεν είναι καθόλου μεγάλο. Εάν ζούσε ο Χάγιεκ, θα αυτοκτονούσε, με σχοινί που θα του πούλαγε ο καπιταλισμός. Στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες (Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία), η διανομή χρήματος στους Υποτελείς είναι  μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη συχνά –  κι αυτό είναι το μέλλον. Ο καπιταλισμός και το Κράτος είναι αναγκασμένοι να διανέμουν χρήμα, δεν μπορούν να το αποφύγουν, είναι αναπόφευκτο. Οφείλουν να εξασφαλίσουν την ελάχιστη επιβίωση των Υποτελών τους. Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο μερικά πολύ βασικά ερωτήματα. Πού βρέθηκε όλο αυτό το χρήμα που διανέμεται; Η διανομή χρήματος είναι μια κίνηση που κάνει το Κράτος πρόνοιας; Τι θα συμβεί,  εάν δεν το κάνουν; Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ; Η διανομή χρήματος μας λέει κάτι για το προς τα που οδεύει ο καπιταλισμός, για το μέλλον του;  Μας λέει κάτι για το πώς θα είναι μια μετακαπιταλιστική κοινωνία; Με αυτά τα ερωτήματα θα ασχοληθούμε σήμερα.

Continue reading