ζωή μετά τον θάνατο: η κατάκτηση του θανάτου

δυο εκφωνήσεις (Utterances) από την πυραμίδα του φαραώ Ούνις, πέμπτη δυναστεία (2400-2300 π. Χ.) – μετάφραση John A. Wilson (ANET- Ancient Near Eastern Texts, σελ. 32-3)

εκφώνηση 213:

O King Unis, thou [you] hast not at all departed dead, thou hast departed living! For thou  sittest upon the throne of Osiris (1), with thy [your] scepter in thy hand, that thou mightest give command to the living, and with the grip of thy wand in thy hand, that thou mightest give command to those secret of place (2). Thy arm is Atum (3), thy shoulders are Atum, thy belly is Atum, thy back is Atum, thy rear is Atum, thy legs are Atum, and thy face is Anubis (4). The regions of Horus serve thee [εσένα], and the regions of Seth (5) serve thee.

εκφώνηση 219:

O Atum, the one here is that son of thine [you], Osiris, whom thou hast caused to survive and to live on (6). He lives – (so also) this King Unis lives. He does not die – (so also) this King Unis does not die. He does not perish – (so also) this King Unis does not perish. He is not judged – (so also) this King Unis is not judged. (But) he judges – (so also) this King Unis judges. . .(7)

What thou hast eaten is an eye. Thy belly is rounded out with it. Thy son Horus leaves it for thee, that thou mayest live on it (8). He lives – this King Unis lives. He does not die – this King Unis does not die. He does not perish – this King Unis does not perish. He is not judged –  this King Unis is not judged. He judges – this King Unis judges.

Thy body is the body of this King Unis (9). Thy flesh is the flesh of this King Unis. Thy bones are the bones of this King Unis. When thou departest, this King Unis departs. When this King Unis departs, thou departest.

Σημειώσεις

1. Ο Όσιρις είναι ο θεός της βλάστησης, ο θεός του σιταριού, γιος του Ατούμ, που κάθε χρόνο πεθαίνει και ανασταίνεται. Ο θάνατός του και η ανάστασή του γιορταζόταν με εναλλαγή θλίψης και χαράς. Στο θρόνο του κάθεται ο γιος του Ώρος (Horus), κατά συνέπεια, σε αυτό το σημείο ο βασιλιάς Ούνις ταυτίζεται με τον Ώρο. Μεταγενέστερα, εμφανίζεται ως Κριτής των Νεκρών.

2. secret place: η χώρα των νεκρών

3. Ο Ατούμ είναι ο θεός της δημιουργίας. Με τον Ατούμ ταυτίζεται ο βασιλιάς Ούνις.

4. Ο Άνουβις είναι ο θεός των νεκρών – απεικονίζεται με κεφάλι τσακαλιού. Άλλη μια ταύτιση του Ούνις με θεό.

5. regions of  Seth: Άνω και Κάτω Αίγυπτος

6. Ο βασιλιάς Ούνις ταυτίζεται με τον αθάνατο Όσιρι και μοιράζεται την αθανασία του.

7. Όπως ο Όσιρις δεν κρίνεται αλλά κρίνει τους νεκρούς έτσι και ο βασιλιάς Ούνις δεν κρίνεται αλλά κρίνει.

8. Ο Ώρος πρόσφερε στον πατέρα του το μάτι. Η εκφώνηση αυτή ενέχει τη θέση του ματιού, είναι μια εκφώνηση προσφοράς για την υποστήριξη του νεκρού. Πρόκειται για έμμεση ταύτιση του νεκρού φαραώ  Ούνις με τον Όσιρι.

9. Άλλη μια ταύτιση του βασιλιά Ούνις με τον Όσιρι.

μετάφραση

(Εάν κάποιος φίλος ή φίλη έχει το χρόνο και τη διάθεση να μεταφράσει αυτά τα νεκρικά κείμενα. . .)

Εκφώνηση 213

Ω Βασιλιά Ούνις, εσύ καθόλου δεν αναχώρησες για το θάνατο, εσύ αναχώρησες για τη ζωή!

Γιατί έλαβες θέση στον θρόνο του Όσιρι, με το σκήπτρο σου στο χέρι, με το οποίο, εσύ, ισχυρότατε, κυβερνάς τη ζωή, και με την κραταιά σου ράβδο στο χέρι, με την οποία εσύ, ισχυρότατε, κυβερνάς το θάνατο. Το χέρι σου είναι ο Ατούμ, οι ώμοι σου είναι ο Ατούμ, η κοιλιά σου είναι ο Ατούμ, η ράχη σου είναι ο Ατούμ, τα νώτα σου είναι ο Ατούμ, τα πόδια σου είναι ο Ατούμ και το πρόσωπό σου είναι ο Άνουβις. Τα βασίλεια του Ώρου υπηρετούν εσένα, και τα βασίλεια του Σεθ υπηρετούν εσένα.

Εκφώνηση 219

Ω Ατούμ, αυτός εδώ είναι ο γιος σου, ο Όσιρις, τον οποίο εσύ όρισες να ζήσει και να μακροημερεύσει. Αυτός ζει-(έτσι επίσης) ο Βασιλιάς Ούνις ζει. Αυτός δεν πεθαίνει-(έτσι επίσης) ο Βασιλιάς Ούνις δεν πεθαίνει. Αυτός δεν χάνεται -(έτσι επίσης) ο Βασιλιάς Ούνις δεν χάνεται. Αυτός δεν κρίνεται-(έτσι επίσης) ο Βασιλιάς Ούνις δεν κρίνεται. (Αλλά) αυτός κρίνει-(έτσι επίσης) ο Βασιλιάς Ούνις κρίνει.

Αυτό το οποίο έφαγες είναι ένα μάτι. Η κοιλιά σου χορτάσθηκε με αυτό. Ο γιος σου ο Ώρος το παραχωρεί σ’ εσένα, για να ζήσεις ζωή αιώνια. Αυτός ζει- ο Βασιλιάς Ούνις ζει. Αυτός δεν πεθαίνει- ο Βασιλιάς Ούνις δεν πεθαίνει. Αυτός δεν χάνεται- ο Βασιλιάς Ούνις δεν χάνεται. Αυτός δεν κρίνεται- ο Βασιλιάς Ούνις δεν κρίνεται. Αυτός κρίνει- ο Βασιλιάς Ούνις κρίνει.

Το σώμα σου είναι το σώμα του Βασιλιά Ούνις. Η σάρκα σου είναι η σάρκα του Βασιλιά Ούνις. Τα οστά σου είναι τα οστά του Βασιλιά Ούνις. Όταν εσύ αναχωρείς, ο Βασιλιάς Ούνις αναχωρεί. Όταν ο Βασιλιάς Ούνις αναχωρεί, εσύ αναχωρείς.

μετάφραση: Αντωνία

φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα

Με τις δυο νεκρικές εκφωνήσεις που παρέθεσα αρχίζουμε τη μελέτη της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας που περιλαμβάνει μύθους, θρύλους, νεκρικά κείμενα, τελετουργικά και μαγικά άσματα, ύμνους και προσευχές, διδαχές και διδακτική ποίηση, χρησμούς και προφητείες, ιστορικά κείμενα, διακρατικές συμφωνίες, επιστολές.  Θα αναρωτηθείτε βέβαια γιατί να ασχοληθούμε με αυτη τη γραμματεία. Η πρώτη απάντηση: για να διευρύνουμε τον πνευματικό μας ορίζοντα. Υπάρχουν πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες που θέλουν να τον διευρύνουν και με αυτόν τον τρόπο, τι να κάνουμε;

Continue reading